Elemente definitorii ale unui contract prestari servicii

Pentru ca traim intr-o lume in care majoritatea afaceilor se bazeaza dooar pe produse si servicii, atunci este cazul sa spunem ce presupune un contract de servicii, pentru ca cei mai multi antreprenori considera ca a-si pune la dispozitie timpul inseamna rezultate mai bune, si automat o recompensa pe masura.

In ceea ce priveste denumirea unui contract, acesta poate avea variatii multiple, incepand de la contract simplu, prim contract, contract secundar, contract intern sau contract extern de prestari servicii.

Elemente obligatorii regasite in contractul de prestari servicii
  1. partile, in care fiecare parte este denumita fie client si beneficiar, fie contractant si subcontractant, sau alte denumiri in functie de alegerea facuta a serviciilor prestate;
  2. obiectul contractului, in care se mentioneaza exact care este scopul contractului incheiata intre parti;
  3. durata de realizare si implementare, care poate fi determinata sau nedeterminata, in functie de ceea ce decid partile;
  4. locul de munca, care presupune locatia unde se va desfasura serviciul prestat, care poate fi in mediul intern sau extern;
  5. termene si conditii de plata, elemente care prevad modalitatea de realizare a platilor in realizarea sarcinilor, care pot fi lunare, trimestriale sau bianuale, in functie de tipul de serviciu realizat si prestat;
  6. fisa postului, in care se prevad sarcinile si obligatiile muncitorilor, sau a celor care presteaza astfel de servicii, unde se includ indatoririle, responsabilitatile si beneficiile acestora;
  7. elemente de litigii sau de reziliere a contractului, precum si modalitatea prin care acestea se realizeaza;
  8. obligatiile partilor, care identifica aceste obligatii atat pentru client, cat si pentru beneficiar;
  9. alte clauze, unde intra si unele dispozitii finale care trebuie acceptate si semnate de partile contractului.

In cazul in care se incheie un contract de prestari servicii, trebuie sa fim siguri ca fiecare parte a luat in considerare responsabilitatile si obligatiile, indatoririle precum si beneficiile care reies din finalizarea acestuia. Trebuie sa luam aminte ca ambele parti sa semneze si sa stampileze, acolo unde este cazul.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.